Θα υπάρχει η δυνατότητα να συμμετέχουν ομάδες των 2 ατόμων (μπορεί να είναι άνδρες ή γυναίκες, όπου ο ένας θα κάνει το κολύμπι και ο άλλος το τρέξιμο.

Θα βραβευθεί ο ελαχιστος συνολικός χρόνος, στις εξής κατηγορίες

1) 750μ κολύμπι ΚΑΙ 5 Χλμ τρέξιμο

2) 1500μ κολύμπι ΚΑΙ 10 Χλμ τρέξιμο

3) 3000μ κολύμπι ΚΑΙ 21,1 Χλμ τρέξιμο