• Αρχική
  • Φεστιβάλ
  • Φιλανθρωπικός Σκοπός

Φιλανθρωπικός Σκοπός

Ο φιλανθρωπικός σκοπός της εκδήλωσης θα υλοποιηθεί:

Με την οικονομική ενίσχυση και την προβολή των ειδικών σχολείων Καμαρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβαθμιας εκπαίδευσης.