Κατηγορίες

Αγώνας

Κατηγορίες

AGE GROUPS

Κολύμβηση 750μ 

Χωρίς Wetsuit Ανδρων Γυναικών 
Με wetsuit Ανδρων Γυναικών

Κολύμβηση 1500μ 

Χωρίς Wetsuit

Ανδρων 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+

Γυναικών 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+

Με wetsuit

Ανδρων 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+

Γυναικών 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+

Κολύμβηση 3000μ 

Χωρίς Wetsuit

Ανδρων 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+

Γυναικών 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+

Με wetsuit

Ανδρων 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+

Γυναικών 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+

Τρέξιμο 5 Χλμ

  Ανδρων Γυναικών

Τρέξιμο 10 Χλμ

 

Ανδρων 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+

Γυναικών 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+

Τρέξιμο 21,1 Χλμ

 

Ανδρων 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+

Γυναικών 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+

Ομαδικό           750 μ Κολύμβηση - 5 Χλμ Τρέξιμο

  Ανδρών Γυναικών

Ομαδικό        1500 μ Κολύμβηση - 10 Χλμ Τρέξιμο

  Ανδρών Γυναικών

Ομαδικό        3000 μ Κολύμβηση - 21,1 Χλμ Τρέξιμο

  Ανδρών Γυναικών

Ηράκλειος Άθλος Αιδηψού 

(3000 μ Κολύμβηση και 21,1 Χλμ Τρέξιμο)

 

Ανδρων 18-39, 40-49, 50+

Γυναικών 18-39, 40-49, 50+

Nordic Walking 5 Χλμ

  Ανδρών Γυναικών

SUP  5 Χλμ

Εως 12᾽ Ανδρών Γυναικών
Πάνω από 12᾽ Ανδρών Γυναικών